Legal Operations: meten is weten

In het kader van de zesdelige lezingencyclus die Van Benthem & Keulen organiseert over de rol van de bedrijfsjurist als strategisch business partner sprak afgelopen dinsdag 29 januari Hans Albers over Legal Operations, oftewel “legal ops”. Hans Albers, Chief of Staff/Legal Operations bij Juniper en president van de Association of Corporate Counsel Europe  besprak dat de legal ops functie zich mag verheugen in toenemende aandacht en onderwerp is van menig conferentie (o.a. Lexpoo Amsterdam, CLOC Institute London). Het aantal General Counsel dat een officiële legal ops functionaris of afdeling heeft, is beperkt, maar groeiend. Wat is legal ops? Legal ops is een multidisciplinaire functie gericht op het optimaliseren van de dienstverlening van de juridische afdeling binnen een bedrijf (of advocatenkantoor) door de in-house counsel in staat te stellen zich te richten op hoogwaardig juridisch werk en niet of minder juridische werkzaamheden uit handen te nemen. De werkzaamheden van het legal ops team zijn veelzijdig en omvatten strategische en operationele aspecten: van financieel/kostenmanagement, het ontwikkelen van een technologie strategie, big data analyse, change, vendor, risk & governance en (strategisch) knowledge management tot het meer operationele project management, IT systems support, administratieve afwikkeling en het ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken van de afdeling. Hans gaf een helder overzicht van de taken en benodigde competenties van een director Legal Operations, een Chief of Staff en een Legal Operations professional. Meten is weten Legal ops zal aan de hand van dataverzameling en analyse de belangrijkste juridische processen binnen de onderneming in kaart brengen en op basis daarvan met de General Counsel benchmarken en bepalen welk gedrag veranderd dient te worden en in welke richting. Belangrijke “metrics” hierbij zijn: legal spend aan externe adviseurs, legal spend als % van de omzet van de onderneming, aantal FTE van de afdeling, doorlooptijd van goedkeuring contracten door legal, aantal contracten/patenten/geschillen etc. Het spreekt voor zich dat de inzet van IT oplossingen bij het verkrijgen van data, maar ook bij de implementatie van efficiënte werkprocessen een steeds belangrijkere rol zal spelen. Hoewel de functie van legal operations nu nog in de kinderschoenen lijkt te staan, zal deze functie naar verwachting de komende tijd een grote ontwikkeling doormaken, aldus Albers. Het bericht Legal Operations: meten is weten verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
04-02-2019 11:39