Tuchtrechtelijk verleden geprojecteerd op verkeerde advocaat

Een advocaat legt beslag bij een andere advocaat op grond van een huurgeschil. Bij dat beslag vermeldt de advocaat in zijn verzoekschrift dat klager – de beslagene – als gevolg van een schrapping van het tableau zijn beroep niet meer mag uitoefenen. De bron van dat bericht: Advocatie. Echter: de informatie ‘blijkt bij nader inzien op een andere advocaat betrekking te hebben die eveneens van het tableau was geschrapt’.
advocatie
05-02-2019 14:31