AD bericht medewerkersonderzoek bestuursdepartement

Vanochtend is in het AD een bericht te lezen over het medewerkersonderzoek (november 2018) op het bestuursdepartement van het ministerie van JenV. Het bericht concludeert dat medewerkers zich niet uit durven spreken en sommigen daarom zelfs ongewenst gedrag als seksisme niet of pas veel later melden. Dit beeld is gebaseerd op de analyse van de open vragen die onlangs intern is gedeeld. Door alleen de aandacht te vestigen op de individuele beantwoording van open vragen in het MO doet de berichtgeving in het AD geen recht aan het totaalbeeld dat blijkt uit de onderzoeksresultaten. Juist op het gebied van samenwerking, sociale veiligheid en ongewenste omgangsvormen scoort het bestuursdepartement ruim voldoende (zie onderstaande grafiek).
veiligheid & justitie
08-02-2019 07:00