Doorlichting: Rechtspraak zal financiële problemen niet zelfstandig kunnen oplossen