Meedenken met de rechter

Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het mogelijk maken dat de hoogste bestuursrechters in ons land anderen dan de direct betrokken partijen kunnen laten meedenken bij een bepaalde zaak. Door die inbreng van anderen (bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties) kunnen deze rechters een beter en breder zicht krijgen op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing. ‘Ik denk dat het instrument van meedenkers een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk effectiever bestuursrecht’, aldus de minister in zijn toespraak op het congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
veiligheid & justitie
08-02-2019 13:57