Peeters/Gatzen-vordering valt niet onder Insolventieverordening