Verzekeringsclaim na faillissement: directe actie mogelijk?