Wettelijke grondslag voor meedenken met de rechter

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zal een bepaling worden opgenomen die het mogelijk maakt dat de hoogste bestuursrechters anderen dan de direct betrokken partijen kunnen laten meedenken bij rechtszaken. Dat kondigde minister Dekker voor Rechtsbescherming aan tijdens een congres ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Awb. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) experimenteerde afgelopen jaar al met ‘meedenkers’, ook wel amicus curiae (vriend van het hof) genoemd. In drie bestuursrechtelijke procedures kregen anderen dan partijen die direct bij een bepaalde zaak betrokken zijn, de mogelijkheid om te reageren op vragen van de Afdeling. Na afloop werd onderzocht of de inzet van de amicus curiae een nuttige bijdrage kan leveren aan de rechtsontwikkeling in het bestuursrecht. Naar aanleiding van het experiment adviseerden niet alleen de Afdeling bestuursrechtspraak, maar ook de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven door te gaan met het instrument van meedenkers. Ze deden daarbij de aanbeveling er een wettelijke grondslag voor op te nemen in de Awb. Menselijk contact Minister Dekker gaat nu zo’n bepaling voorbereiden, kondigde hij aan op het congres, dat 8 februari werd gehouden. Door de inbreng van anderen (zoals maatschappelijke organisaties) kunnen rechters een beter en breder zicht krijgen op de mogelijke maatschappelijke gevolgen van een te nemen beslissing, aldus de minister. “Ik denk dat het instrument van meedenkers een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijk effectiever bestuursrecht.” Dekker gaf het voorbeeld van een zaak over de herziening van een gemeentelijk exploitatieplan, waarbij de VNG en organisaties van projectontwikkelaars en bouwondernemers werd gevraagd wat zij van de kwestie vonden. “Wat is logischer en nuttiger dan dat? Steeds meer ontdekken we dat de overheid ook maatwerk moet kunnen leveren waar dat nodig is. Menselijk contact en een redelijk oog voor specifieke gevallen mogen wel wat meer ruimte krijgen.” Daarom is het goed om ook de rechtspraak die mogelijkheden te bieden, stelde de minister. Het bericht Wettelijke grondslag voor meedenken met de rechter verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
11-02-2019 15:01