Aanbestedingszaken: de belangrijkste leerstukken van 2018