Welke eisen moeten worden gesteld aan een door beslagene gedane afstandsverklaring?