‘Rechtbank Limburg traag in afwikkeling faillissementen’

Volgens eigen onderzoek van advocaat Raimond Dufour is de rechtbank Limburg het langzaamst bij het afwikkelen van faillissementen. Dat geldt zowel van bedrijfsfaillissementen als faillissementen van natuurlijke personen. Dufour, advocaat bij immix, volgt al jaren trends in faillissementen. Ook hij ziet dat het aantal faillissementen terugloopt. “Maar het aantal lopende faillissementen houdt geen gelijke tred. Op 1 januari 2018 waren er meer bedrijfsfaillissementen in behandeling (namelijk 8.034, clusterfaillissementen tellen als één) dan een jaar eerder (7.369)”, zo telde hij. Het gemiddelde boedelsaldo bedroeg per in januari ongeveer 80 duizend euro, een jaar later was dat 83 duizend euro. Dufour, op zijn LinkedIn-account: “Maar gemiddelden zijn in dit verband niet maatgevend, want grote faillissementen kunnen het gemiddelde fors optrekken, terwijl dat niet zoveel zegt over de bulk. Wij kunnen beter kijken naar het eerste kwartiel: het hoogste boedelsaldo van de 25 procent faillissementen met het laagste boedelsaldo. Die lag op 1 januari 2017 op 1.418 euro, op 1 januari 2018 op 1.224 euro en weer een jaar later op maar liefst 524 euro.” Sinds april 2018 kunnen curatoren in hun verslagen opgeven of sprake is van onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Volgens Dufour is in 2.240 faillissementen opgegeven of sprake is van onbehoorlijk bestuur: in 1.052 gevallen wel, in 1.188 niet. “Onbehoorlijk bestuur komt met name voor bij de kleinere faillissementen. Voor de faillissementen waarin de curator een pauliana heeft gesignaleerd geldt hetzelfde.” Tussen rechtbanken ziet Dufour grote verschillen in afwikkelsnelheid. “De rechtbank Limburg lijkt afwikkelingssnelheid (nog steeds) niet als KPI (key performance indicator) te beschouwen, in tegenstelling tot Amsterdam, Rotterdam en Gelderland. De rechtbank Rotterdam vernietigt faillietverklaringen het meest – of is juist lankmoedig bij ingesteld verzet of hoger beroep. De rechtbank Oost-Brabant doet dat procentueel gezien misschien wel vaker.” De rechtbank Limburg is ook het traagst in de afwikkeling van faillissementen van natuurlijke personen, constateerde Dufour. Verder valt de forse terugval van beëindigde faillissementen in Oost-Brabant en Overijssel op. Het bericht ‘Rechtbank Limburg traag in afwikkeling faillissementen’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
12-03-2019 16:54