Column: deepfakes, de overtreffende trap van photoshop

In strafzaken wordt de whodunnit-vraag steeds belangrijker. Rechters selecteren en waarderen alle bewijsmiddelen, om het antwoord van de officier te verifiëren (of falsifiëren?). Het is volgens de Hoge Raad namelijk aan de strafrechter om ‘van het beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te bezigen wat deze uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt’.
advocatie
13-03-2019 10:01