Transitievergoeding vs. gelijkwaardige voorziening