4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen’: Verduidelijking zelfstandige studietoelage voor kinderen van werknemers

In de 4e ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ staat informatie over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers. Dat kunt u onder andere doen door in Nederland wonende kinderen zelfstandig een studietoelage toe te kennen. De informatie hierover heeft vragen opgeroepen. Hoe deze toelage werkt, willen wij in dit bericht graag verduidelijken.
belastingdienst
14-03-2019 12:00