In bruikleen gegeven woning blijft ‘eigen woning’

Tijdens een uitzendperiode naar het buitenland blijft een woning in Nederland een 'eigen woning' als deze woning niet aan derden ter beschikking wordt gesteld. Van terbeschikkingstelling aan derden is geen sprake als met een derde is overeengekomen dat hij zorg zal dragen dat de woning niet wordt...

recht.nl
21-03-2019 14:07