Art. 185 WVW: de 50% regel en de verdeling van de andere 50%