Regeling in cao van vóór WWZ is ‘gelijkwaardige voorziening’