TK Planning 5G en C2000 met het oog op debat voordat onomkeerbare besluiten worden genomen