Debatprijs voor strafrechtadvocaat Harlequin

De Haagse strafrechtadvocaat Natacha Harlequin heeft uit handen van burgemeester Pauline Krikke (Den Haag) de vijfde Cicero Jaarprijs ontvangen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan die persoon of instantie die op een positieve wijze laat zien hoe een debat over soms ingewikkelde maatschappelijke kwesties kan worden gevoerd. Natacha Harlequin is een toonbeeld van verbaal fatsoen, aldus de jury. Zij werd in 2018 landelijk bekend door haar regelmatige televisieoptredens onder andere bij De Wereld Draait Door en als lid van het opiniepanel in het programma Dit Is M. De prijs is een initiatief van Dé Nederlandse Debatclub uit Amsterdam. Harlequin was in december 2018 genomineerd, samen met politicus en jurist Thierry Baudet en activiste Anne-Fleur Dekker. Harlequin (1973) zegt de prijs te danken te hebben met haar met non-verbale communicatie. “Ik observeer veel en vaak, alvorens ik (eventueel) spreek. Bij mij bestaat oprecht de behoefte naar anderen te willen luisteren, waarbij ik er vooral niet vanuit ga dat die ander op dezelfde wijze denkt en redeneert als ik. Luisteren is een keuze. Ik denk dat anderen dat bij mij zien.” In een debat volgt zij de strategie van Pick Your Battles: ga niet overal op in. “Dat is helemaal niet effectief. Bedenk goed en tijdig waarop je wilt ingaan, en waarom. De toon, de manier van spreken en het tempo waarin je spreekt zijn van essentieel belang. Soms kies ik er overigens bewust voor om juist niets te zeggen.” Natacha Harlequin deed haar eerste debatervaringen op in haar studententijd, waar tijdens haar ontgroening een debatwedstrijd won. In 2002 werd ze beëdigd als advocaat. Ze werkte eerst voor het kantoor van Piet Doedens, tegenwoordig is zij verbonden aan het Amsterdamse strafrechtkantoor Taekema Harlequin. Het bericht Debatprijs voor strafrechtadvocaat Harlequin verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
10-05-2019 10:47