Achteraf aanvragen preferentieel tarief invoer uit Japan

Vanaf 1 februari 2019 is de handelsovereenkomst tussen de EU en Japan van kracht. Onduidelijk is nog of na het moment van invoer nog om een preferentieel tarief gevraagd kan worden. Bijvoorbeeld met een verzoek om terugbetaling of een bezwaarschrift. De Douane komt vooralsnog tot 1 juli 2019 tegemoet aan deze verzoeken. Er is wel een voorbehoud: de Douane is afhankelijk van het eindoordeel van de Europese Commissie.
belastingdienst
13-05-2019 13:00