Grondwetswijziging strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het EU-lidmaatschap

Dit wetsvoorstel beoogt het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden. Daarbij is voldoende democratische legitimatie voor zowel het lidmaatschap als voor een...
recht.nl
14-05-2019 17:58