Lidstaten moeten werkgevers verplichten om arbeidstijdregistratiesysteem op te zetten