GGZ-instelling niet verantwoordelijk voor overlijden patiënt