Welke functie moet tegenwoordig aan art. 36 Sv worden toegekend?