Getuigenverzoeken & toepassing noodzaakcriterium

De steller van het middel is van opvatting dat het hof niet het noodzaakcriterium had moeten toepassen, maar het getuigenverzoek aan het verdedigingsbelang had moeten toetsen. Zij betoogt hiertoe dat, nu het hoger beroep is ingesteld door de officier van justitie (i.t.t. door of namens de...
recht.nl
12-06-2019 14:57