Managers rechtbank op cursus ‘Selecteren zonder vooroordelen’

Om meer personeel met een migratie-achtergrond binnen te halen, volgen alle leidinggevenden van de Rechtbank Amsterdam de opleiding ‘Selecteren zonder vooroordelen’. “Dat is een training die het mogelijk maakt om je selectieprocedure zo eerlijk mogelijk te houden,” zegt Bart Beuving, rechter in de Rechtbank Amsterdam en voorzitter van de Klankbordgroep Diversiteit van de rechtbank. Beuving noemt het van groot belang dat de rechtbank een afspiegeling is van het arrondissement waarin wordt rechtgesproken. “De uitdaging zit vooral bij de functies van rechter en griffier,” verklaart hij. Twee procent Op dit moment heeft ongeveer twee procent van alle Nederlandse rechters en griffiers een migratieachtergrond. Te weinig, vindt de Rechtbank Amsterdam. “Ons uitgangspunt is dat wij als rechtbank een probleem hebben als wij onvoldoende in staat zijn om interessant te zijn voor een brede groep juristen,” verklaart Beuving. “We moeten kritisch naar ons zelf kijken. De hele organisatie moet ervan doordrongen zijn dat dit noodzakelijk is.” To-do-list De opleiding ‘Selecteren zonder vooroordelen’ is een van de actiepunten van de ‘to-do-list’. “In het meerjarenplan zijn doelen opgenomen, en we hebben recent het Diversity Charter ondertekend,” legt Beuving uit. Door het charter te ondertekenen committeren bedrijven zich aan zelf opgestelde doelen om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Beuving vervolgt: “Ook presenteren we ons op bijeenkomsten en in de media om duidelijk te maken dat we een inclusieve organisatie willen worden. Het is belangrijk dat mensen zich welkom voelen om te solliciteren bij ons.” Bijeenkomst Zo is een afvaardiging van de Rechtbank Amsterdam op donderdag 13 juni aanwezig op de bijeenkomst Diversiteit bij de Rechtbank, georganiseerd door de Diversiteitscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.   Het bericht Managers rechtbank op cursus ‘Selecteren zonder vooroordelen’ verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
12-06-2019 16:59