Overgang van onderneming hangt af van identiteitsbehoud