Uitbreiding integriteitsregels voor rechters en officieren van justitie

Sommige rechters en officieren van justitie hebben inzage in financieel gevoelige informatie vanwege de rechtszaken waarbij ze betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie die van invloed kan zijn op aandelenkoersen. Het kabinet stelt een wijziging voor van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren om de financiële integriteit van rechterlijke ambtenaren (rechters en officieren van justitie) nog beter te waarborgen. Over deze wijziging start het Ministerie van Justitie en Veiligheid een internetconsultatie van 12 juni t/m 23 juli.
veiligheid & justitie
12-06-2019 13:00