Nieuw: Hoge Raad verwijst in voetnoten

De Hoge Raad wil in zijn uitspraken een uniform en eigentijdser beeld uitstralen. Daarom wordt voortaan één format gebruikt voor alle uitspraken. Tegelijkertijd is gekeken naar de lay-out van de uitspraken, waaronder het gebruik van voetnoten in de tekst voor verwijzingen naar jurisprudentie en regelgeving. Daarmee worden uitspraken beter leesbaar. De eerste reacties van juristen uit het veld zijn positief, blijkt uit berichten op LinkedIn. “Een mooie verbetering!”, schrijft cassatieadvocaat Menno Bruning op LinkedIn. De Hoge Raad gebruikt sinds kort een nieuw format voor zijn uitspraken. Deze zijn nu uniform voor alle drie rechtsgebieden: civiel, straf en belasting. Eerder hanteerde het hoogste rechtscollege voor de drie rechtsgebieden diverse formats en was ook de lay-out verschillend. Eigentijds Omdat de Hoge Raad het belangrijk vindt om naar buiten toe in zijn uitspraken een uniform en eigentijdser beeld uit te stralen, is gekozen voor één format voor alle uitspraken, aldus woordvoerder Thea Tjeerdema. Tegelijkertijd is gekeken naar de lay-out van de uitspraken en in dat kader naar onder meer het gebruik van voetnoten in de tekst. “Door het gebruik van voetnoten voor verwijzingen naar jurisprudentie en regelgeving − en deze verwijzingen dus niet (meer) op te nemen in de tekst zelf − wordt de leesbaarheid van de uitspraken vergroot. Ook dat vindt de Hoge Raad belangrijk.” De drie kamers zijn overigens wel vrij om zelf te bepalen wanneer en hoe zij voetnoten gebruiken. Geen meningen als basis “Nu nog literatuur aanhalen!”, reageert een promovendus en docent ondernemingsrecht Koen van Vught van de Radboud Universiteit op LinkedIn. Maar de woordvoerder van de Hoge Raad verwacht niet dat de Raad het gebruik van voetnoten in de toekomst zal uitbreiden met verwijzingen naar de literatuur. “De Hoge Raad baseert zich in zijn uitspraken niet op meningen in onder meer de literatuur. Dat ligt anders voor de conclusies van advocaten-generaal. Daar gebeurt dat wel. Overigens is ook het format voor de conclusies met ingang van 1 mei uniform voor de drie rechtsgebieden.” Het bericht Nieuw: Hoge Raad verwijst in voetnoten verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
19-06-2019 12:19