Kan een statutair directeur tijdens ziekte ontslagen worden?