Kwartaalupdate Bestuurdersaansprakelijkheid – Q2 2019