Werkgroepen brede maatschappelijke heroverwegingen kunnen van start

Wat zijn de maatschappelijke effecten van ander beleid? Of van een andere uitvoering van beleid? Is bijvoorbeeld de manier waarop leraren nu worden opgeleid de goede manier? Gaan we in de zorg op een goede manier om met technologie? En in de dienstverlening van de overheid? Wat kunnen we doen aan problemen die mensen met wisselende inkomsten ervaren? Hoe kunnen we zorgen voor veel minder afval?
financiën
11-07-2019 19:21