Overzicht tuchtrechtspraak deurwaarders april t/m juni 2019