Benoeming Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten de heer mr. W.J.A.M. van Brussel voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De benoeming is voor de duur van drie jaar en gaat in op de datum waarop het Koninklijk Besluit wordt ondertekend.
veiligheid & justitie
30-08-2019 15:00