Commissie onderzoekt kosten nieuw Wetboek van Strafvordering

De  Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering is haar werk begonnen. Zij gaat kijken op welke manier het gemoderniseerde wetboek het best kan worden ingevoerd, inclusief de kosten daarvan. Het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering is sinds mei in concept gereed. De ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) hebben het echter nog niet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Ze willen eerst inzicht hebben in de kosten die de implementatie ervan meebrengt, zo schreven ze begin juli in een brief aan de Tweede Kamer. Om dat te onderzoeken is deze week de Commissie implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering aan de slag gegaan. Haar taak is tweeledig. De commissie moet een door alle betrokkenen (zoals Rechtspraak, Openbaar Ministerie, advocatuur en politie) onderschreven voorstel doen hoe de implementatie moet worden vormgegeven, inclusief een kostenraming. Daarnaast moet de commissie ook het belang van de modernisering voor burgers, samenleving en professionals meer onder de aandacht brengen. De commissie wordt voorgezeten door Rianne Letschert (rector magnificus Maastricht University), Marianne Hirsch Ballin (hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit), André de Jong (consultant bij ABDTOPConsult) en Korrie Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De ministers schreven in hun brief dat ze verwachten in de loop van 2020 inzicht te hebben in de precieze kosten van de implementatie. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel eind 2020 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.     Het bericht Commissie onderzoekt kosten nieuw Wetboek van Strafvordering verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
06-09-2019 12:24