Misbruik van het recht op inzage uit de AVG

Het recht op inzage is bedoeld om ervoor te zorgen dat iemand kan nagaan of er persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt en of dat op een correcte manier gebeurt. Als het inzagerecht voor een ander doel wordt gebruikt kan er sprake zijn van misbruik van recht. De rechter heeft onder de Wet...
recht.nl
06-09-2019 16:17