Selectief betalen mag wel / niet?

Wat is de norm voor bestuurdersaansprakelijkheid voor het doen van selectieve betalingen aan een niet aan de vennootschap gelieerde schuldeiser in het zicht van het faillissement? Is dat niet onrechtmatig, tenzij er sprake is van bijkomende omstandigheden? Of is dat wel onrechtmatig, tenzij er...
recht.nl
06-09-2019 16:13