Ook recht op no-riskpolis bij niet-geconsumeerd recht op Ziektewetuitkering

De WGA-uitkering van een ex-werknemer mocht niet worden meegeteld bij de berekening van de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas van een werkgever, omdat de werknemer voorafgaand aan de WGA-uitkering recht had gehad op een Ziektewet. De zogenaamde 'no-riskpolis' was daardoor van ...
recht.nl
09-09-2019 15:49