Het verschil tussen nietigheid en vernietigbaarheid in de Rijksoctrooiwet