Eerbetoon aan expert nationaliteitsrecht

‘Groot blijven in de RWN’ is de titel van de conferentie over nationaliteitsrecht op 10 september in Antwerpen. De titel sluit aan bij een van de doelstellingen van de bijeenkomst, die een hommage is aan hoogleraar met emeritaat René de Groot, als voortrekker van het specialisme nationaliteitsrecht in de wetenschap. De conferentie gaat over de Rijkswet op het Nederlanderschap en actuele Europese ontwikkelingen, en wil het nationaliteitsrecht over het voetlicht brengen als “belangrijk, complex specialisme dat zelfstandige erkenning verdient in wetenschap, beleid en praktijk’’. Stichting Migratierecht Nederland en Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) organiseerden de bijeenkomst in samenwerking met Everaert Advocaten (Amsterdam) voor advocaten migratierecht en andere geïnteresseerden. Uitspraak Hof van Justitie EU Tijdens de conferentie is er onder meer aandacht voor de rechtsgevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU in de zaak Tjebbes, over automatisch verlies van het Nederlanderschap. Het Hof oordeelde hierin dat het Unierecht in beginsel niet verbiedt dat de Nederlandse nationaliteitswetgeving voorziet in automatisch (om redenen van algemeen belang) verlies van de Nederlandse nationaliteit, ook al leidt dit eveneens tot verlies van het burgerschap van de Unie. De deelnemers en sprekers komen uit zowel Nederland als Vlaanderen. Een van de sprekers is hoogleraar Patrick Wautelet (Université de Liège), die het Nederlandse stelsel vanuit Belgisch perspectief becommentarieert. Ook de geëerde De Groot zelf neemt het woord. Net als hoogleraar met emeritaat Ulli d’Oliveira (Universiteit van Amsterdam) spreekt hij over rechtszekerheid en opgewekt vertrouwen en over de dubbele nationaliteit. Dubbele nationaliteit De Groot was als tiener al geïnteresseerd in het nationaliteitsrecht, vooral kwesties rond dubbele nationaliteiten, zei hij in een interview in het Maastrichtse universiteitsblad Observant. “Ik had drie tantes in België wonen. Een van hen had een dubbele nationaliteit, een andere had haar Belgische nationaliteit verloren na haar huwelijk met een Nederlander. Ze noemde zichzelf staatloos, omdat het lastig was erkend te worden als Nederlandse. De derde was getrouwd met een Belg en dus Belgische, maar mocht niet stemmen.” De Groots eerste publicatie, die hij schreef aan de universiteit van Münster, ging over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het nationaliteitsrecht. In oktober 2016 nam De Groot met een afscheidsrede in de Sint Janskerk in Maastricht afscheid van de juridische faculteit die hij in 1981 met enkele collega’s had opgezet. Maar ook na zijn pensioen is De Groot zich in de discussies over nationaliteitsrecht blijven mengen. Zo duikt zijn naam regelmatig op in de media als het gaat over het plan om teruggekeerde jihadstrijders hun Nederlands paspoort af te nemen. Het bericht Eerbetoon aan expert nationaliteitsrecht verscheen eerst op Mr. Online.
mr online
10-09-2019 09:24