Antidumping- of antisubsidiemaatregelen ten aanzien van bepaalde staalproducten waarop vrijwaringsmaatregelen van toepassing zijn

Er zijn bepalingen vastgesteld als in het kader van de vrijwaringsmaatregelen vastgestelde tariefcontingenten worden overschreden en op dezelfde partij zowel het douanerecht bij contingent overschrijding als het antidumping- of compenserend recht verschuldigd zijn. Deze bepalingen hebben ten doel te voorkomen dat de ingestelde vrijwaringsmaatregelen leiden tot een groter effect op de handel dan wenselijk is.
belastingdienst
11-09-2019 11:15