Hof Arnhem-Leeuwarden: beroepsfout advocaat, maar geen schadevergoeding

Een advocaat van Bosselaar & Strengers uit Utrecht heeft weliswaar een beroepsfout gemaakt door stukken in een erfzaak niet tijdig in te dienen, maar er is geen oorzakelijk verband tussen die fout en de ongunstige afloop van de procedure over de nalatenschap voor de appelant. Er is daarom geen plaats voor schadevergoeding, aldus het Hof Arnhem-Leeuwarden.
advocatie
11-09-2019 10:39