Nieuwe werkwijze handtekening digitale zaken bestuurs- en civiel recht

De Rechtspraak hanteert vanaf 27 september 2019 een nieuwe werkwijze voor de ondertekening van digitale uitspraken. Daarmee voldoet deze werkwijze aan de eisen van de wet en de uitspraak van de Raad van State.Bij de digitale ondertekening gebruikt de Rechtspraak voortaan tweefactorauthenticatie. Dat betekent dat een ondertekenaar niet alleen inlogt met een gebruikersnaam en wachtwoord, maar bij de ondertekening ook een tijdelijke code gebruikt die via een speciale app naar de ondertekenaar is gestuurd. Op deze manier kan de identiteit van de rechter of de griffier betrouwbaar worden vastgesteld. Uitspraak Raad van StateIn digitale asiel- en bewaringszaken werd de uitspraak sinds 19 maart 2019 tijdelijk weer ondertekend met een reguliere, geschreven handtekening. De werkwijze rond de digitale handtekening was volgens een uitspraak van de Raad van State niet in overeenstemming met de wet. Vanaf 27 september geldt een nieuwe werkwijze. Advocaten in asiel- en bewaringszaken en de IND ontvangen dan weer digitaal ondertekende uitspraken. De nieuwe werkwijze geldt ook voor digitale uitspraken in de civiele vorderingsprocedure bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland. Advocaten merken daarin geen verschil.
rechtspraak.nl
24-09-2019 01:00