Redden Blendle, De Correspondent en De Coöperatie de journalistiek?