Kamerbrief met voortgangsverslag over de uitvoering van de integrale migratieagenda

Vandaag is de voortgangsbrief over de uitvoering van de integrale migratieagenda door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer verzonden. Dit deed ze mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
veiligheid & justitie
14-10-2019 12:07