Staat moet zich inspannen voor terughalen kinderen van Syriëgangers