Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat hoogte en duur uitkeringen van politieke ambtsdragers publiceren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties (BZK) gaat vanaf januari 2020 jaarlijks een overzicht publiceren met geano­ni­mi­­seerd per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende duur van de uitke­ring. Dat laat minister Knops van BZK weten in een brief aan de Tweede Kamer.
binnenlandse zaken
25-11-2019 15:55