Verweer voeren in algemene termen onvoldoende om aansprakelijkheid te betwisten