Afbakening van grenzen tussen lidstaten is geen EU-bevoegdheid