Rechtspraak publiceert Code zaakstoedeling

Om te waarborgen dat rechtszaken op basis van objectieve maatstaven aan de rechters worden toegedeeld, heeft de Rechtspraak de Code zaakstoedeling gepubliceerd. De besturen van de gerechten leggen in de bestuursreglementen nadere regels vast voor de zaakstoedeling binnen hun gerecht. De in de code neergelegde uitgangspunten vormen hiervoor de basis.Er zijn verschillende wettelijke en andere regelingen die de kernwaarden van de rechtspraak – onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit – waarborgen, waaronder de Leidraad onpartijdigheid en nevenfuncties ...
rechtspraak.nl
14-02-2020 00:00